Showing 34 Result(s)

Bỏ

Bài viết được truyền cảm hứng từ series #Bỏ của Vietcetera. Mình tin rằng, để có thể chạm đến sự tự do đích thực, chúng ta phải học cách bỏ (bỏ trong buông bỏ). Buông bỏ không phải nói về việc đẩy thứ gì đó ra xa, mà là từ …

error: Content is protected !!